OSTALARITZA ESKOLA PUBLIKOA GALDAKAON

Modulu Katalogoa

  • Home
  • Modulu katalogoa / Profesionaltasun ziurtagiriak

Modulu katalogoa / Profesionaltasun ziurtagiriak

DOAN jasoko duzu urtarrilaren 18ko 34/2008 Errege Dekretuak (2008ko urtarrilaren 31ko BOE, 27. zk.) eta martxoaren 15eko 189/2013 Errege Dekretuak (2013ko martxoaren 21eko BOE, 69. zk.) eta urriaren 10eko ESS/1897/2013 Aginduak (2013ko urriaren 17ko BOE, 249. zk.) araututako PROFESIOONALTASUN-ZIURTAGIRI BERRIEI buruzko prestakuntza.

Enplegurako prestakuntzaren esparruan, profesionaltasun-ziurtagiriak bat datoz lanbide-kualifikazio batean jasotako gaitasunak lortzeko eta ziurtatzeko irakaskuntzekin.

Deialdia 2020ko uztailaren 20ko EHAAn argitaratu zen (EBAZPENA, 2020ko uztailaren 2koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Hezkuntza Sailaren artean hitzartutako kudeaketa-gomendioa, Euskal Autonomia Erkidegoko langile langabeei eta landunei zuzendutako 2020-2023 prestakuntza-programazioa egiteko.).

Informazio gehiago

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/07/2002849e.pdf

 

BALDINTZAK

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2020ko uztailaren 2ko EBAZPENEAN jasotakoak. Ebazpen horren bidez, argitara ematen da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Hezkuntza Sailaren arteko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa, Euska

LEKU ESKAERA PROZESUA

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2020ko uztailaren 2ko EBAZPENEAN jasotakoak. Ebazpen horren bidez, argitara ematen da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Hezkuntza Sailaren arteko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei eta landunei zuzendutako 2020-2023 prestakuntza-programazioa egiteko dena (EHAA, 20/07/20).

Plazaren eskaera orri honen bidez egiten da, interesatzen zaizun ikastaroa aukeratuz eta datu guztiak betez.

Modulu/Prestakuntza Unitate bakoitzeko parte-hartzaileak hautatzeko, honako hauek hartuko dira kontuan:

1. Eskabidearen hurrenkera.
2. Deialdian zehazten den sarbide-lehentasunean ezarritako betetzea (EBAZPENA, 2020ko uztailaren 2koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari       nagusiarena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Hezkuntza Sailaren arteko kudeaketa-gomendioaren akordioa argitaratzea xedatzen duena,             Euskal Autonomia Erkidegoko langabeei eta landunei zuzendutako 2020-2023 prestakuntza-programazioa egiteko). (EHAA 20/07/20).
 Eskaera guztiak jaso ondoren, onartutako eskatzaileei (deialdia argitaratu eta ebatzi ondoren) telefonoz edo e-mailez deituko zaie modulu edo               prestakuntza-unitate bakoitza hasteko, bai eta atxiki zireneko ikasturtearen hasierarako egin beharreko kudeaketak egiteko ere.

MODULUEN ETA PRESTAKUNTZA UNITATEEN ESKAINTZA:

Profesionaltasun ziurtagiri bakoitza (1., 2., 3. mailak) prestakuntza moduluetan banatuta dago eta, horien iraupenaren arabera, prestakuntza unitateetan bana daitezke.

Aukeratu nahi duzun modulua edo prestakuntza unitatea.

Arlo familiar eta profesionala Kualifikazio maila Prestakuntza modulua Data Prestakuntza unitatea Egoera

Izen emana

DATU PERTSONALAK 
DATU PROFESIONALAK 
SELECCIÓN DE CURSOS 

Selecciona los módulos o unidades formativas en las cuales deseas inscribirte.

Laguntza behar duzu?
Lineako laguntza
Laguntza behar duzu?